จงจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

กรอกชื่อ

กรอกเลขที่

จงจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้อง

จงเขียนพยัญชนะที่สัมพันธ์กับภาพให้ถูกต้อง