งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
A
J
K
W
A
Y
A
M
V
E
H
E
F
F
B
J
S
V
E
D
Y
W
B
V
G
I
L
U
Y
K
R
W
N
M
S
W
G
N
H
I
E
O
H
J
H
Y
L
E
D
C
A
F
V
R
O
O
H
M
D
S
C
G
I
K
A
R
E
S
I
S
T
O
R
N
V
T
H
Y
W
Y
D
G
B
L
V
E
W
C
D
T
L
F
K
Y
W
T
R
W
I
F
P
F
D
F
I
B
D
I
O
D
E
N
C
W
L
H
G
C
O
U
B
O
B
P
O
N
R
E
M
M
S
D
E
G
S
G
W
N
T
I
U
B
U
F
J
S
L
A
M
P
H
J
E
J
U
U
R
U
L
G
P
H
K
E
O
C
A
P
A
C
I
T
O
R
C
U
T
M
C
R
V
T
H
T
S
N
F
V
Y
G
P
B
V
B
L
H
U
E
Y
K
U
N
N
W
W
C
C
L
Y
K
H
J
W
K
N
I
K
S
N
W
F
B
P
E
K