งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
K
B
A
N
J
Y
B
L
D
V
G
E
W
M
J
H
A
P
P
L
E
M
V
V
M
J
O
T
J
K
U
Y
M
S
V
L
B
L
W
V
N
F
G
M
U
V
O
A
Y
Y
H
H
U
J
Y
P
N
S
A
F
L
P
S
A
L
J
B
H
F
P
I
B
A
N
T
C
E
O
J
K
F
B
A
G
W
N
A
M
C
H
C
N
B
F
S
B
F
G
R
D
K
W
K
J
B
A
J
M
S
J
R
G
H
V
Y
F
I
G
M
Y
E
I
O
M
V
A
N
Y
L
F
W
N
K
T
I
C
A
K
E
O
A
I
G
P
Y
B
C
A
J
Y
V
B
R
I
R
O
R
O
L
K
S
P
V
K
C
W
Y
E
K
Y
P
E
T
L
W
O
V
U
W
N
D
S
U
S
E
P
I
V
R
M
E
S
I
O
D
R
C
L
S
H
T
V
K
H
E
A
R
T
N
G
P
D
C
R
L
K
A
S
O
N
R
B
G
A
H