วราภรณ์ 61151504

Language: Thai
Subject: อื่น > สุขศึกษาและพลศึกษา
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ-สกุล

เลขที่

ห้อง

ให้นักเรียนจับคู่การพัฒนาความสามารถของร่างกาย

1.

เสริมสร้างความความเร็ว

2.

เสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิต

3.

เสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิต

4.

เสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว

5.

เสริมสร้างความอ่อนตัว

6.

เสริมสร้างความเร็ว

7.

เสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว

8.

เสริมสร้างพลังของกล้ามเนื้อ

9.

เสริมสร้างความอ่อนตัว

10.

เสริมร้างความคล่องแคล่วว่องไว