ใบงานที่ 6.1 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่า สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
Language: ภาษาไทย
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 12 - 13
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่า สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
1. ปัจจุบันทั้งชายและหญิงต่างสามารถรับราชการทหารและตำรวจได้เช่นกัน
2. นกและนิ่มชอบเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย
3. ดารณีภูมิใจมากที่สามารถซื้อบ้านและรถยนต์เป็นของตนเอง
4. ตำรวจแสดงหมายค้นต่อนายโต้งก่อนค้นตัวนายโต้ง
5. กลุ่มเกษตรกรนัดชุมนุมรวมพลังที่สนามฟุตบอลเป็นประจำทุกปี
6. กานดาไม่อนุญาตให้ศักดิ์เข้าไปในบ้านของเธอ
ใบงานที่ 6.1 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ว่า สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
7. ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาไม่มีความผิด
8. เด่นมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพังงา แต่พี่ชายของเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง
9. หมู่บ้านพุมเรียงมีทั้งชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม
10. ถึงแม้ลูกทุกคนของนางมาจะไปประกอบอาชีพในจังหวัดต่าง ๆ แต่ทุกคนก็ส่งข่าวถึงแม่อยู่เสมอ