ข้อสอบ 1.0

Language: Thai
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
School grade: Thailand Thailand