เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > สภาพอากาศ
School grade: Thailand Thailand
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร
ลูกโลก
แผนที่เล่ม
เว็บไซต์
รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร
ลูกโลก
แผนที่เล่ม
เว็บไซต์
รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร
ลูกโลก
แผนที่เล่ม
เว็บไซต์
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแผนที่เล่ม
แสดงแผนที่ทางหลวง
แสดงแผนที่เศรษฐกิจ
เผยแพร่ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์
ข้อใดคือประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียม
บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์
ใช้ในการขยายตัวของเมือง
ปริมาณนำเข้า-ออกสินค้า