เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > สภาพอากาศ
School grade: Thailand Thailand

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร

ลูกโลก

แผนที่เล่ม

เว็บไซต์

รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร

ลูกโลก

แผนที่เล่ม

เว็บไซต์

รูปภาพดังต่อไปนี้คือรูปภาพอะไร

ลูกโลก

แผนที่เล่ม

เว็บไซต์

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแผนที่เล่ม

แสดงแผนที่ทางหลวง

แสดงแผนที่เศรษฐกิจ

เผยแพร่ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

ข้อใดคือประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียม

บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์

ใช้ในการขยายตัวของเมือง

ปริมาณนำเข้า-ออกสินค้า