ใบงาน ๑๒ สวดมนต์แผ่เมตตา

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > ศาสนา
Age: 15 - 16