ใบงานที่ 2

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > ศาสนา
Age: 11 - 12