ตอนที่ 2 ม.6/2

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > เศรษฐศาสตร์
Age: 17 - 18