จับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > สังคม
School grade: Thailand Thailand