ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > ศาสนาของเรา
Age: 13 - 14

1.โรงเรียนคงทองวิทยาตั้งอยู่ในจังหวัดใด

2.จากรูปภาพ บ่งบอกถึงการนับถือศาสนาใด