ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > ศาสนาของเรา
Age: 13 - 14
1.โรงเรียนคงทองวิทยาตั้งอยู่ในจังหวัดใด
2.จากรูปภาพ บ่งบอกถึงการนับถือศาสนาใด