แบบจำลองอะตอม

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > เคมี
Age: 15 - 16
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของโบว์
แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก