เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > เคมี
Age: 14 - 15
Tags: english