ใบงาน 1.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (แผ่นดินไหว)

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ภูมิศาสตร์
Age: 15 - 16