ตอบคำถามให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ภูมิศาสตร์
Age: 9 - 10