พลังงานไฟฟ้า และการคิดค่าไฟ

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 14 - 15
ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วัตต์
โวลต์
เมื่อต่อพัดลมกับความต่างศักย์
วัตต์
จะเกิดกำลัง
A
ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
kW-Hr
ตู้แช่ทั้ง 5 ตู้จะให้ใช้กำลังไฟฟ้าทั้งหมด =
kW
ตู้แช่ทั้ง 5 ตู้ถ้าเปิดใช้ตลอดทั้งวันจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด =
หน่วย
ตู้แช่ทั้ง 5 ตู้ถ้าเปิดใช้ตลอดวันจะจ่ายเงินค่าไฟทั้งหมด =
บาท