ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

Language: ภาษาไทย
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ............................................................................................................ชั้น............................เลขที่...............
ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช
1. ส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธ์
2. ส่วที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุ
ให้นักเรียนจับคู่อวัยวะในร่างกายให้ถูกต้อง
หัวใจ
ปอด
กระเพาะอาหาร
ลำไส้
ให้นักเรียนจับคู่อวัยวะในร่างกายให้ถูกต้อง
หัวใจ
ปอด
กระเพราะอาหาร
ลำไส้