ใบกิจกรรมที่ 2 สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก

ใบงานที่ 2 สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กถูกจัดขึ้นเพื่อใช้ในการสอบสอนเท่านั้น
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 15 - 16
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!