ระบบย่อยอาหาร

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 13 - 14
ระบบย่อยอาหาร
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การดูดซึมน้ำ แร่ธาตุ วิตามิน เกิดขึ้นที่อวัยวะใด
กระเพาะอาหาร
ลำไส้ใหญ่
ลำไส้เล็ก
หลอดอาหาร
2.กระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ เริ่มต้นที่อวัยวะใดเป็นอวัยวะแรก
ลำไส้เล็ก
กระเพาะอาหาร
หลอดอาหาร
ปาก
3.ส่วนประกอบของทางเดินอาหารที่ยาวที่สุด คือข้อใด
หลอดอาหาร
ลำไส้ใหญ่
ลำไส้เล็ก
คอหอย
4.หลอดอาหารมีการบีบตัวแบบใด
เพอริตัสซิส
อีโซฟากัส
แพนเครส
อินเทสไทน์
5.อวัยวะใดไม่มีกระบวนการย่อยอาหาร
ลำไส้ใหญ่
ปาก
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก
6.น้ำดีผลิตจากอวัยวะใด
ตับ
ตับอ่อน
ลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่
7.ตับอ่อนทำหน้าที่อะไร
ผลิตโปรตีน
สร้างน้ำดี
สร้างน้ำย่อย
ผลิตไขมัน