ทดสอบระบบภูมิคุ้มกัน

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 16 - 17