ใบงานความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
Age: 16 - 17