ใบงานครูอำพันธ์

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
School grade: Thailand Thailand

rat แปลว่า......................

\sqrt{25}=
L
K
L
E
A
C
E
L
E
T
E
A
C
H
E
R
A
S
C
H
O
O
L
C
R
S
T
U
D
E
N
T
N
E
T
I
Y
C
G
D
I
N
Y
O
M
O
U
L
N
K
R
Y
R
W
E
R
G
H
C
Y
D
G
S
E
Start drawing!