แบบฝึกกาแล็กซี

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
Age: 17 - 18