ระบบหมุนเวียนเลือด

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
School grade: Thailand Thailand
1.อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใดที่ทำหน้าที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย
2. หัวใจของมนุษย์มีทั้งหมดกี่ห้อง
3. ให้นักเรียนวาดภาพระบบหมุนเวียนเลือด
Start drawing!