ระบบหมุนเวียนเลือด

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > กายภาพ
School grade: Thailand Thailand

1.อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดใดที่ทำหน้าที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย

2. หัวใจของมนุษย์มีทั้งหมดกี่ห้อง

3. ให้นักเรียนวาดภาพระบบหมุนเวียนเลือด

Start drawing!