ใบงานที่ 5 Drag&drop

Language: Thai
Subject: วงจรดิจิทัลเบื้องต้น > เกต
Age: 18 - 25