พยัญชนะไทย

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > ไวยากรณ์
Age: 6 - 7

พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทยที่อยู่หน้าสุดของอักษรไทยคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่เป็นคำสุดท้ายในชื่อเมืองกรุงเทพมหานครคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่เป็นคำสุดท้ายในชื่อจังหวัดเชียงใหม่คืออะไร?

พยัญชนะไทยที่อยู่หลังสุดของอักษรไทยคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่อยู่กลางในชื่อเมืองเชียงใหม่คืออะไร?

พยัญชนะไทยที่อยู่กลางในชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่เป็นคำสุดท้ายในชื่อจังหวัดสงขลาคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่อยู่หน้าสุดของอักษรไทยคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่เป็นคำสุดท้ายในชื่อจังหวัดนครปฐมคืออะไร?

พยัญชนะไทยที่เป็นคำสุดท้ายในชื่อจังหวัดภูเก็ตคืออะไร?