คำที่มีความหมายเหมือนกัน

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > ไวยากรณ์
Age: 7 - 8