ทดสอบโยงหลายสเต็ป

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > อักษรนำ
School grade: Thailand Thailand