หลัก 05 คำประพันธ์ประเภทกาพย์

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 12 - 13
Tags: ภาษาไทย, กาพย์, กาพย์ยานี ๑๑, กาพย์ฉบัง ๑๖, กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘, กลอน

( ลากคำจากคลังไปวางในช่องว่าง )

( ลากคำจากคลังไปวางในช่องว่าง )