ภาษาไทย ม.1

คำพ้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 12 - 13
ภาษาไทย ม.1
คำพ้อง
คำที่เขียนเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกัน
คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่รูปต่างกัน ความหมายต่างกัน
คำที่มีรูปเหมือนกัน อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน เเต่มีความหมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทในประโยค
คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่เขียนและออกเสียงไม่เหมือนกัน
คงคา ธารา อุทก วารี อาโป เป็นคำพ้องชนิดใด
เหล่าทหาร รีบ ๆ ซ่อมเพลาหน่อย เพลานี้ข้าศึกมาประชิดเราแล้ว
ประโยคดังกล่าว มีคำพ้องชนิดใด
ภาษาไทย ม.1
คำพ้อง
พี่ชอบนั่งดูพระจันทร์ใต้ต้นจันทน์ทุกคืน
ประโยคดังกล่าว มีคำพ้องชนิดใด
เขาขึ้นเขาไปหาเขากวางมาทำยา
ประโยคดังกล่าว มีคำพ้องชนิดใด
คำไวพจน์ หมายถึงข้อใด
ข้อใดไม่ได้มีความหมายว่า ตาย