ภาษาไทย ป.3 พยางค์

ให้นักเรียนจับคู่ตัวเลขให้ตรงกับพยางค์ที่กำหนดให้
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 8 - 9

ภาษาไทย ป.3 พยางค์

ให้นักเรียนจับคู่ตัวเลขให้ตรงกับพยางค์ที่กำหนดให้

ให้นักเรียนจับคู่ตัวเลขให้ตรงกับพยางค์ที่กำหนดให้

1. บุรุษไปรษณีย์

2

2. คอมพิวเตอร์

3

3. โรงเรียน

7

ให้นักเรียน

1. บุรุษไปรษณีย์

3

2. คอมพิวเตอร์

2

3. โรงเรียน

7