คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
School grade: Thailand Thailand