ความหมายโดยตรง – ความมายโดยนัย

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 12 - 13