ใบงานบทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > วรรณกรรม
Age: 14 - 15
ใบงาน บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
1.นายล้ำมีภรรยาชื่ออะไร
2.อ้ายคำมีบทบาทในเรื่องเป็น
3.นายล้ำมีบุตรสาวชื่ออะไร
4.นายล้ำเคยรับราชการดำรงตำแหน่งอะไร
5.นายล้ำติดคุกกี่ปี
ชื่อ.................................................................ชั้น............. เลขที่.............