ใบงานบทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > วรรณกรรม
Age: 14 - 15

ใบงาน บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก

1.นายล้ำมีภรรยาชื่ออะไร

2.อ้ายคำมีบทบาทในเรื่องเป็น

3.นายล้ำมีบุตรสาวชื่ออะไร

4.นายล้ำเคยรับราชการดำรงตำแหน่งอะไร

5.นายล้ำติดคุกกี่ปี

ชื่อ.................................................................ชั้น............. เลขที่.............