แบบทดสอบ ครั้งที่ 2 เรื่องมัทนะพาธา

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > วรรณกรรม
Age: 16 - 17