กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > วรรณกรรม
School grade: Thailand Thailand