ตัวสะกดสระ อา

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > มาตราตัวสะกด
Age: 7 - 8
ตัวสะกดสระ อา
คำที่สะกดด้วยสระ "า"
กา
อาสา
ดำ
ฤาษี
จำ
มา
ทราย
จ่าย
ไม่
พัดลม
จัดสรร
วาจา
ภาษาไทย
หมา
หมู
ตาสี
ตำนาน