ตัวสะกดสระ อา

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > มาตราตัวสะกด
Age: 7 - 8

ตัวสะกดสระ อา

คำที่สะกดด้วยสระ "า"

กา

อาสา

ดำ

ฤาษี

จำ

มา

ทราย

จ่าย

ไม่

พัดลม

จัดสรร

วาจา

ภาษาไทย

หมา

หมู

ตาสี

ตำนาน