008-1 แบบวาดรูป +เขียนตอบ(Copied)

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!