ใบงาน สระ ใ

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ...............................................................................ชั้น..............เลขที่..........
ใบงาน สระ "ใ"
คำชี้แจง นำคำที่กำหนดให้ มาเขียนให้ตรงกับภาพ
ใจ
ใบบัว
ใย
ดีใจ
น้ำใส
ผู้ใหญ่
เรือใบ
ใกล้
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.