แต่งประโยคจากภาพ ป.1

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน