จับคู่รูปภาพกับคำศัพท์

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
School grade: Thailand Thailand
Age: 4 - 7

จับคู่รูปภาพกับคำศัพท์

ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ

เสือ

เป็ด

สิงโต

วัว