ให้นักเรียนกระโดดตบ 10 ครั้งก่อนทำ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 4 - 6