เติมคำให้ตรงภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 8 - 9