เติมคำตามภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 9 - 10