รายวิชา การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า

การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 15 - 16

รายวิชา การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า

การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า

๑. การให้ข้อมูล

๒. คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ

๓. การใช้ภาษาเกินความเป็นจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่

๔. โฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด

๕. หากนักเรียนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นักเรียนมีวิธีใดในการตัดสินใจ