จับคู่เชื่อมโยงภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
School grade: Thailand Thailand