งานภาษาไทย ป1

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
School grade: Thailand Thailand
ตา
หาง
หู
งวง
ขา
ให้นักเรียนลากเส้นโยงคำให้ตรงกับรูปภาพ
ชื่อ.......................................สกุล..................................ชั้น......................
ครูอำไพ มาตี๋ โรงเรียนบ้านปากเหมือง