คำที่มีพยัญและสระที่ไม่ออกเสียง

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 7 - 8