ผมอยากกินน้ำ แต่งประโยค1

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การพูด
School grade: Thailand Thailand